MESTSKÉ ZÁSAHY TRENČÍN

projekty

PROMENÁDA NA SIHOTI
LÁVKA
COLOURS FOR LIFE (FARBY PRE ŽIVOT)
PARK PRE ÚSPECH
ODPOČÍVADLO
ZELENÝ OSTROV
PARK
CYKLOTRASA A ODDYCHOVÁ ZÓNA
SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE MESTSKÉHO PARKU
PARK - BEZPEČNÁ BUSH
PREPOJENIE MESTSKÉHO PARKU A ŠTEFÁNIKOVEJ ULICE
ZELENÝ PARK
OZDRAVNÉ RIEŠENIE PRE NEVYUŽÍVANÝ PARK
NÁDVORIA U PIARISTOV
SYNAGÓGA
SYNAGÓGA
PARČÍK V HISTORICKOM CENTRE
VISUTÉ ZÁHRADY NAD TRENČÍNOM
ŠPORTOVO-REKREAČNÁ ZÓNA NA NÁBREŽÍ
GYMNÁZIUM - ROZMARÍN
NÁSTUP NA BREZINU
MESTO V ZELENOM
MÚZEUM VODY
NAD KNIHAMI SEDÍME RADI
ANIMOVANIE ULICE 1. MÁJA
NÁMESTIE ŠTUDENTOV
PRIESTOR PRED EVANJELICKÝM KOSTOLÍKOM
PRIESTOR PRED EVANJELICKÝM KOSTOLÍKOM
HVIEZDOSLAVOVA VLNA
BUS STOP GALLERY
ZASTAV SA
BREZINA
PRIECHOD PRE CHODCOV
PODCHOD NA NOVINY
CYKLOCHODNÍK
NA HAŤ!
MAĽOVANÉ NÁZVY ULÍC